Μονώσεις πλοίων

 

Μονώσεις πυροπροστασίας καταστρωμάτων- διαφραγμάτων CLASS A-60 / A-30 / A-15

Πυροπροστασία δαπέδων κλάσης Α-60 (FLOATING FLOOR).

Τοποθετήσεις καπνοφρακτών.

 

Ηχομονώσεις – Ηχοαπορροφήσεις FAN ROOM - ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ κ.λ.π.

Μονώσεις αεραγωγών κλιματισμού.

Μονώσεις δικτύων ψύξης & ατμού.

Πλινθοδομές λεβήτων.Μονώσεις κύριων μηχανών & ηλεκτρομηχανών.

Μονώσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων.

 

Θερμικές μονώσεις οχετών καυσαερίων με πάπλωμα ορυκτοβάμβακα η κεραμοβάμβακα.

Κατασκευή & τοποθέτηση Θερμομονωτικών καλυμμάτων (μαξιλάρια) σε οχετούς καυσαερίων & δικτύων.

Κατασκευή & διαμόρφωση μεταλλικών επενδύσεων για οχετούς εξαγωγής καυσαερίων & δικτύων.

Θερμομονώσεις καταστρωμάτων – διαφραγμάτων.

Πυροφραγμοί.

Πλαστικοποιήσεις επιφανειών σε εσωτερικους και εξωτερικούς χώρους.

 

Στεγανοποιήσεις .

 

'Ολα τα προϊοντα  είναι κατάλληλα και πιστοποιημένα από τους νηογνώμονες και την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων.

 

 

 

 

 

 

 

Φώτο

New technology

 

.

Panel Insulation system of cargo tank for MOSS type LNG carrierKawasaki Panel System is our own developed panel insulation system for spherical (MOSS type) and cylindrical cargo tank of LNG carrier. Since the system was applied to the first Japanese-built large-scale LNG carrier "Golar Spirit" in 1981, there are the results and orders for 50 ships and more in this four half a century.

 

>  Features of Kawasaki Panel SystemReliable 2-layer structure

>  Flexible to various sizes and shapes of cargo tanks from large size spherical tank to small size cylindrical tankInsulation performance is adjustable according to each ship's case

> The highest insulation performance in the world (0.10% boil off rate per day)

> Complete insulation work

> Environmental friendly foaming agent

 

 

 

 

 

 

This insulation panel consists of 2 layers. The low temperature side (tank side) is the phenolic resin foam (PRF) with anti-crack performance under low temperature condition. The normal temperature side (outer side) is the polyurethane foam (PUF) with high insulation performance and easy insulation workability onboard. Foaming of PUF is carried out with environmental friendly HFC.
Outer surface of insulation panel is covered by aluminum plastic sheet to prevent water vapor invasion.
All insulation panels are integrated by the panels' reinforced wire net which is inserted between PUF and PRF layers. And insulation panels are fixed to the cargo tank by the fastening bolt and washer.